Sağlık Kampüsü için ne dediler? Reviewed by Momizat on . Marmara Üniversitesi, geçtiğimiz hafta temelini attığı Başıbüyük Kampüsü'ne tüm sağlık birimlerini taşıyacak. Sağlık alanında eğitim veren fakülte, enstitü, yük Marmara Üniversitesi, geçtiğimiz hafta temelini attığı Başıbüyük Kampüsü'ne tüm sağlık birimlerini taşıyacak. Sağlık alanında eğitim veren fakülte, enstitü, yük Rating:
You Are Here: Home » MANŞET » Sağlık Kampüsü için ne dediler?

Sağlık Kampüsü için ne dediler?

Sağlık Kampüsü için ne dediler?

Marmara Üniversitesi, geçtiğimiz hafta temelini attığı Başıbüyük Kampüsü’ne tüm sağlık birimlerini taşıyacak. Sağlık alanında eğitim veren fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının dekan ve müdürleri, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı sağlık kampüsüne taşınmaları ile ilgili Marmara Medya Merkezi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Hâlihazırda temel tıp bilimleri yerleşkesi ile hastane birbirinden çok uzak konumdalar. Bunun neticesinde bir kopukluk oluyor. Hocalarımızın iki tarafta da dersleri olduğunda ciddi ulaşım zorluğu olmakta. Aynı durum öğrenciler içinde geçerli. Bir diğer problem ise Haydarpaşa’daki temel bilimler binamızın imkânlarının yetersizliğidir. Özellikle amfi kapasitesi 150 öğrenci ile sınırlı olduğundan sınıf mevcutlarının artması durumunda eğitim imkanları da yetersiz kalmaktadır. Aynı durum pratik laboratuar derslerinin yapıldığı multidisipliner laboratuarları için de geçerlidir. Yeni kampüste hastane ile temel bilimler binasının yan yana olması bahsettiğim zorlukları ortadan kaldıracaktır. Ayrıca şu andakinin iki katı öğrenci kapasitesine müsait bir temel bilimler binası inşa edilecek. Dolayısıyla öğrenciler ve temel tıp bilimleri öğretim üyeleri açısından yeni imkanlar oluşacak. Yeni yerleşkenin Anadolu yakasının merkezine daha yakın bir konumda olması nedeniyle öğrenci, öğretim üyesi ve hastaların daha kolay ulaşabilmeleri mümkün olacak. Ayrıca tüm birimlerin bir arada ve yakın olmalarının bilimsel üretimi de arttıracağını düşünmekteyiz. Yerleşkenin içerisinde oldukça fazla sayıda birim olması yoğunluğa sebep olabilir, ama bildiğim kadarıyla yeni yerleşkede oldukça büyük bir otopark kapasitesi olacak. Ayrıca birimlerin birbirine yakın olması etkileşimi arttıracaktır. Farklı branşların birbirleriyle irtibatı daha kolay olacak ve eğitim ve araştırma faaliyetleri sorunsuz bir şekilde yürütülebilecektir.

Prof. Dr. Gülden Omurtag (Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan V.)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kendisinden beklenen çağdaş ve uluslararası rekabete açık eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi için Başıbüyük Kampüsü’ndeki yerleşkeye taşınmayı heyecanla beklemektedir. Sağlık Kampüsü, eğitmen kadromuza sağlanacak sağlıklı mekanlar ile öğrencilerimizin yaşayacağı modern derslikler ile laboratuarlar eğitimdeki aranan motivasyon ortamını yaratacaktır. Ayrıca Üniversite seçme sınavlarında tercih nedenlerinden biri olan ve gençlerin çok önemsediği sosyal ortamların varlığı üniversitemizin tercih sıralamasındaki yerini yükseltecektir. Tüm Sağlık Bilimlerinin bir arada bulunmasının yaratacağı sinerjinin bilimsel çalışmalara da yansıyacağı ve gerek uluslararası gerekse ulusal yayın sayımızda artış sağlayacağı kanaatindeyim. Yürüteceğimiz ortak projelerle günümüzde çok daha önemli kabul edilen multidisipliner çalışmalar olacaktır. Ayrıca toplum sağlığına hizmet bakımından da daha yararlı olacaktır. Bireye özgü tedavinin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı günümüzde yapılacak en detaylı tetkiklerle hastalarımız başarılı bir şekilde tedavi edileceklerdir. Bu tedaviler ancak multidisipliner çalışmalarla sağlanabilmektedir.

Prof. Dr. Gülden Polat (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte yönetimi, Kartal Yerleşkesi merkezli olup üç bölümümüz burada yer almakta, iki bölümümüz ise Haydarpaşa Yerleşkesinde bulunuyor ve bu ikili yapı yönetim açısında zorluklar yaratıyor. Sağlık alanında ortak alınabilecek derslerde bölümler arası işbirliği, mesafe ve zaman açısından sıkıntı yaratıyor. Yine tıp fakültesinden ve temel bilimlerden uzakta olmamız temel tıp veya klinik tıp dersleri için dezavantaj oluşturuyor. Kartal kampüsünün diğer kampüslere uzak olması öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımlarını güçleştiriyor. Fakültemiz fiziksel olarak üç bölümün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda bulunmamaktadır. Yeni kurulan fizyoterapi ve Beslenme Bölümlerinin laboratuvar ihtiyaçları var, bu anlamda yeterli fiziksel mekanımız yoktur. Yeni kampüste bölümlerimiz bir araya gelecek, işbirliği ve paylaşım artacak. Yeni ve amaca uygun inşa edilmiş bir mekanda eğitim daha verimli olacak. Sağlıkla ilgili ve hastaya direk uygulama yapan meslekler olması nedeniyle özellikle pratik uygulamalarımız için laboratuvarlarımızın uygun koşullarda olması çok önemlidir, yeni binamızda bu mümkün olacak. Kampüs içinde olmak öğrenciler için aidiyet duygusu ve sosyalleşme açısından önemlidir. Sağlıkla ilgili tüm birimlerin ve uygulama merkezlerinin birlikte olması işbirliğini artıracak, zaman ve mesafe engellerini yok edecektir. Fakültemiz birimlerinin hizmet sunacağı uygulama merkezinde, hizmet üretimi söz konusu olacak, öğrenciler uygulama şansı bulacak ve klinik araştırmalar yapmak için uygun ortam sağlanacak. Ayrıca tüm sağlık birimlerinin bir arada bulunması da olumsuz bir yoğunluğa yol açmaz. Aksine bir arada olmak etkin eğitim işbirliği için olumludur. Teorik bilgi sunumu yapılan birimlerle, uygulama ve hizmet sunumu gerçekleşen birimlerin bir arada olması verimliliği artıracaktır. Hizmet alanlar yani “hastalar” için de her ihtiyacını aynı adreste karşılamak fırsatı sunulmuş olacaktır.

Doç. Dr. Gülden Sınmazışık (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Bizim için en önemli sorun, tıp fakültesine uzak olmamız. Biz Tıp Fakültesi için eleman yetiştiriyoruz. Oraya uzak olmamız eğitim açısından büyük dezavantaj. Pratik uygulamalar için öğrencileri hastanelere göndermemiz gerekiyor, ancak tıp fakültesine uzakta olduğu ve öğrenci sayısı fazla olduğu için farklı yerlere gönderiyoruz ve denetim yapamıyoruz. Bazı laboratuarlar ortak olarak kullanılabilir. Pataloji örneğin, çocukların uygulama yapmak için preparatlara ihtiyacı var ve hastalardan edinilir, bu da Tıp Fakültesinden gelen preparatlarla olur. Uygulamalı eğitimin Tıp Fakültesi bünyesinde yapılması gerekiyor. Diş teknisyenlerinin de Diş Hekimliği ile birlikte çalışması gerekiyor. Bütün bunları düşündüğümüzde yeni kampüsün çok faydalı olacağına inanıyorum, aynı zamanda tıp fakültesinden hocalar gelip ders verebilir, kontrollü uygulamalar yapılabilir. Kampüsteki okulların bir arada bulunmasının eğitim açısından öğretim üyesi eksiğimizi gidermeye çok yardımcı olacağını düşünüyorum.

Haber: Banu Ezber (Marmara Haber Ajansı)

About The Author

Number of Entries : 4923

Leave a Comment

Marmara Medya Merkezi; AA, İHA ve Reuters ile haber paylaşımı konusunda işbirliği içerisindedir. Yayınlanan haber ve görseller izinsiz kullanılamaz.

Scroll to top