Lisansüstü İletişim Kongresi Dijital Halkla İlişkiler Oturumu ile Devam Etti

Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi, 7-8 Mayıs’ta  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenleniyor.

Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi, lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermek ve düşünce üretimi, akademik yazım, kendini ifade etme ve yazdıklarını sunma becerilerini geliştirmek amacıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 7-8 Mayıs’ta düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda fakültede lisansüstü çalışma yürüten, lisans düzeyinde medya ve iletişim eğitimi alan iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki formasyonu edinebilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarına imkân sunan kongre, Türkiye çapında tüm lisansüstü iletişim öğrencilerinin katılımına açık olarak yapılıyor.

7 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşen kongrenin 2.oturumu, Arş. Gör. Yelda ÜLKER  başkanlığında,  ‘Dijital Halkla İlişkiler’ teması altında başladı. Oturumda sırasıyla,  ‘İletişimsel Bağlamda Retorik’ başlığı altında Şerife Deniz, ‘Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün Medya Tanıtım Çalışmaları Kapsamında Kamu Diplomasisi ve Medya İlişkisi’ başlığıyla Canan Eyigün , ‘İnternet ve Sosyal Medya Kullanımının Online Alışveriş Üzerine Etkisi’ adı altında Mübin Özkul  ve son olarak  ‘Online Alışverişte Tutum Ölçeklerinin Demografik Özelliklerle İlişkisi’ ile Arda Yıldırım söz aldı.

Retorik kavramının geçmişten bugüne tanımları ve örnekleri hakkında bir sunum gerçekleştiren Deniz, retorik ile reklamın mesajinin aliciya nasıl etkili bir şekilde iletileceği, ulaştırılacağı ve bu yöntemlerin nasıl kullanılılacağından bahsetti. Retoriğin ikna amaçlı kişide davranış şekillerini değiştirmede önemli bir unsur olduğunu, özellikle siyasal alanda propaganda olarak sıklıkla kullanıldığına değindi.  Şerife Deniz, günümüzdeki retorik şeklini: “Modern toplumda dili zenginleştirecek sağlıklı bir iletişimin önünü açmasının yanında, ister yanlışı süsleyip kişiyi manipüle etme, ister doğru ve etkin bir şekilde kullanılması arzu edilen sonuca ulaşmada etkili bir iletişimsel eylem aracı olduğunu söyleyebiliriz.” olarak tanımladı.

Kamu diplomasisi alanında, kitle iletişim araçlarının kullanımına dikkat çeken Canan Eyigün, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde yumuşak güçlerini nasıl tanıttığına değindi. Türkiye ayağında medyanın, kamu diplomasisi faaliyetlerini aktör olarak değil, araç olarak kullanıldığını belirten Eyigün; “Kamu diplomasisi koordinatörlerine ait medya çalışmalarının genellikle tarihsel ve kültürel bağlara yönelik olduğunu görüyoruz. Kitle iletişim araçları Türkiye’yi tanıtmak için işleyen faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Medya, koordinatörlükler tarafından bazı ülkelerde var olan Türkiye imajını pekiştirmek, bazılarında ise tanıtmak amacıyla kullanılıyor.” diye ekledi.

 

Online alışverişte en fazla karşılaşılan sorun: ürün teslimatının gecikmesi

Öğrenciler üzerindeki demografik tez incelemesinde, internet ve sosyal medya kullanımının online alışveriş üzerindeki etkisini inceleyen Mübin Özkul, online alışverişe güven durumunu ve kullanıcıların online alışverişten duyduğu memnuniyet düzeylerinin ölçümü hakkında bilgi verdi. Araştırma sonucu elde edilen verilerin sonucunu Özkul şöyle sıraladı; “Öğrenciler online alışverişte herhangi bir sorunla karşılaştığında, online alışverişe duydukları güvenin değişmediğini fakat alışverişteki memnuniyet düzeylerinin değiştiğini gördük. Öğrenciler online alışverişte en fazla karşılaştıkları sorunun ürün teslimatının gecikmesi olduğunu, online alışveriş güvenliği hususunda ise öğrencilerin online alışveriş yaparken kişisel bilgilerini paylaşmayı doğru bulmadıklarını tespit ettik.”

Konuşmanın sonunda, firmaların ürün teslimatının gecikmesi konusunda daha dikkatli olması gerektiği, ürünleri zamanında teslim etmesi, alışveriş esnasında kişisel bilgilerin talep edilmesinin öğrencilerin firmaya duyduğu güveni etkilediği ve bu konuda daha dikkatli olunmasını ve firmanın öğrencilerin daha yoğun kullandığı sosyal ağlarda pazarlama ve reklam faaliyetlerini arttırılmasına önem verilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

 

Güvenilebilir olması hala bir sorun

Online alışverişte tutum ölçeklerinin demografik özelliklerle ilişkisinin ölçümlenmesi için yapılan anket sonucunda Yıldırım, kredi kartı bilgilerini paylaşan kullanıcılar için güven sorunun hala sürdüğüne işaret etti. Online alışveriş yapma konusunda çekingenliğin ve kişisel verilerin çalınma korkusunun dolandırıcılık vakaları yüzünden hala var olduğunu belirtti. Çalışması sonucu elde edilen verileri paylaşan Yıldırım: “Yapılan anket sonuçlarına göre yaş, meslek gruplarını ve cinsiyeti yorumlayacak olursak online alışveriş yapma arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.  Fakat kişilerin eğitim, gelir ve medeni durumuyla online alışveriş yapma arasında anlamlı bir farklılık bulunuyor.” bilgisini verdi.

Online alışverişte tercih edilen ürünlerde en çok payı giyim sektörü alıyor. En çok tercih edilen  ve kullanılan firma bankalar olurken, alışveriş memnuniyetine bakıldığında  kadınların  erkeklere göre online alışverişten daha memnun kaldıkları görünmekte.

Sunumlarını bitiren konuşmacılar daha sonra dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Oturum bitiminde katılımcılara Yelda Ülker tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

 

 

Haber – Fotoğraf: Nur GÜN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir