Lisansüstü İletişim Kongresi Medya ve Kadın Oturumu ile Devam Etti

Marmara Lisansüstü İletişim Öğrenciler 2. Kongresi İletişim Fakültesi stüdyosunda gerçekleştiriliyor.

Lisansüstü çalışmaları desteklemek, öğrencilere çalışmalarını sunma imkanı tanımak amacıyla gerçekleştirilen kongre, 7-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 6 oturumdan oluşacak.

Kongrenin 3. oturumu ise Süheyla Nil Mustafa başkanlığında Mehmet Aytekin, Melisa Ayşegül Çal ve Cansu Karagöz’ün sunumlarıyla gerçekleştirildi. Oturumda Mehmet Aytekin’in Devrim Sonrası İran Sinemasında Kadın Rahşan Beni İtimad’ın Filmlerinde Kadın Temsili, Melisa Ayşegül Çal’ın “Teyzem”, “Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri”, “Beyza’nın Kadınları” Adlı Filmlerde Kadınların Türk Sinemasındaki Konumlanışının Psikalalitik Eleştiri Yöntemi ile İncelenmesi, Mehmet Aytekin ve Onur Ertürk’ün çalışması olan Toplumsal Cinsiyet Merkezinde Magnum Reklamlarınınn Göstergebilime Göre Analizi son olarak da Cansu Karagöz’ün Reklamlarda Marka Arketiplerinin Kullanımı sunumları yer aldı.

İran Sineması’nda Kadın Figürü

Oturum ilk olarak Mehmet Aytekin’in Devrim Sonrası İran Sinemasında Kadın Rahşan Beni İtimad’ın Filmlerinde Kadın Temsili sunumuyla başladı. Öncelikle İran’da devrim sonrası toplumsal yapıdaki değişmelerin ele alındığı sunumda değişikliklerin İran Sineması’na olan yansımalarından bahsedildi. Devrim sonrası yaşanan değişiklikler ve kadının konumlanışı, kadına getirilen kısıtlamalar ve sinemada yaşanan dönemler konu edildi. Mehmet Aytekin’in “Kamusal Alan” ve “İş Bölümü” temaları altında film incelemeleri ve “Kurgu masum değildir” fikriyle filmleri sekanslara bölerek incelemelerinden bahsedildi. Bu incelemelerde filmlerdeki erkek hiyerarşisi, eril yapının renklerle bile kendini göstermesi ve kadının negatifken erkeğin pozitif ve kadının üstünde konumlandırılmasına dikkat çektiği vurgulandı. Son olarak Mehmet Aytekin sunumunu “Kadınlar sinemanın merkezi de olsalar toplum nezdinde sürekli hedef halinde konumlandırılırlar ve sinema da bu şekilde kendini yeniler çünkü sinemadaki eril göz böyle olmasını temenni eder. Hatta bunu daha çok genellersek hükümet reformları veya İran yönetim şekilleri bunun devamı adına sürekli yeniden üretim içindedir. Amaç ise durumu doğal gösterip kadınları buna alıştırmaya çalıştırmaktır.” sözleriyle noktaladı.

Türk Sineması’nda Kadın Figürü

Kongre Melisa Ayşegül Çal’ın “Teyzem”, “Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri”, “Beyza’nın Kadınları” Adlı Filmlerde Kadınların Türk Sinemasındaki Konumlanışının Psikalalitik Eleştiri Yöntemi ile İncelenmesi sunumu ile devam etti. Kadının kendi benliği ve toplum tarafından verilen benliğinin çatışmasının 3 ayrı filmle ele alındığı belirtildi. “3 ayrı filmdeki kadının da geçmişlerinde yaşadıkları sosyal ve ailevi baskılar neticesinde oluşturulan hayatları ve tüm bu yaşadıklarına içten içe tahammül edemeyen benliklerinin verilen kimlikleriyle çatışması sonucu ortaya çıkan paramparça kimlikleri, zaman değişse de değişmeyen bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada cevabını bulacağımız soru şu; bu bağlamda bireyin kimliğini oluşturma sürecine giden yolda geçmişi, toplumdaki konumlanışı ve kendi tecrübeleri ne ölçüde baskın gelmektedir?” Sunumda Kimlik, Ontolojik Kimlik ve Psikanaliz başlıkları tartışıldı ve bu başlıkların çalışmadaki kadınlarla bağlantıları ele alındı. Karakter oluşumu ve travmatik yaşantıların eninde sonunda çocukluğa dönmesine değinildi. Melisa Ayşegül Çal “Öncelikle dünyada; özellikle de ülkemizde kadının varoluşu çevresinden aldığı onaylarla inşaasını tamamlayan bir süreç olarak algılanır ve algılatılır. Çevrenin onayları doğrultusunda kadınlar kabul görür. Kendi doğrularını yaşama süresince ise genelde dışlanır ve aslında bir başkasının hayatını yaşar.” sözleriyle sunumunu bitirdi.

Magnum Reklamları Üzerinden Cinsiyetçilik Sorunu

Sonrasında Kongre Mehmet Aytekin ve Onur Ertürk’ün çalışması olan ve Mehmet Aytekin’in sunduğu Toplumsal Cinsiyet Merkezinde Magnum Reklamlarınınn Göstergebilime Göre Analizi sunumuyla devam etti. Sunumda Toplumsal Cinsiyet ve Göstergebilim üzerinde duruldu. Ataerki ve kapitalist sistemin kadının kamusal alan ve iş bölümünde varlığını engelleyen yapılar olması ve onu ötekileştirmesinin göstergebilim ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle Magnum reklamlarının incelenmesi ele alındı. Magnum reklamlarının eril yapının yeniden üretildiği, bilinçli yapılan kapitalist bir reklam türü olmasının Magnum reklamlarının seçilme nedeni olduğu belirtildi. “Orlando Bloom Magnum 2 Porsche Reklam Filmi”nin tartışıldığı sunumda; kadının metalaştırılması, reklamın heteroseksist bir yapıda olması, kadın bedeni üzerinden haz kavramı sunulması, kadının pembe erkeğin siyah araba kullanmasının cinsiyetçiliği besleyen yapıda olması tartışıldı.

Marka Arketipleri İncelemesi

Son olarak ise Cansu Karagöz Reklamlarda Marka Arketiplerinin Kullanımı sunumunu yaptı. Günümüzde artan rekabet ortamı sonucunda markaların farklılaşma stratejilerinin tartışıldığı sunumda marka kişiliği unsurlarının farklılaşma yolundaki önemi vurgulandı. Özellik Yaklaşımına Göre Marka Tipleri ve Arketip Yaklaşımına Göre Marka Kişilikleri olmak üzere 2’ye ayrılan marka kişiliği türlerinden Arketip Yaklaşımına Göre Marka Kişilikleri konu alındı. “Arketip’ler insanın sahip olduğu kültürel niteliğe ve sembolik normlara sahip içgüdüsel düşünce ve davranış kalıplarını ifade eder. Marka kişiliği arketipe dayandırıldığında daha güçlü bir yer oluşturabilmektedir. Pearson ölçeğinde 12 tip arketipten bahsedilebilir; yaratıcı, iyileştirici, asi, kaşif, kral, bilge, sihirbaz, sıradan insan, aşık, masum, kahraman, soytarı.” Sunum bu arketiplerin tek tek reklam örneklemeleriyle devam etti. Cansu Karagöz sunumunu “Markalar kişilik özelliklerinin kullanılması vasıtasıyla kendi kitleleriyle güçlü bir bağ kurmak isterler.Sonuç olarak kullanılan marka arketipleri marka iletişimi stratejilerinin işlevsel bir yere oturmasını sağlar. Bu arketiplerin kullanıldığı reklamlar aracılığıyla hedef kitlelere ulaştırılması marka imajının ve mesajının kişinin zihninde daha canlı yer edinmesini sağlar.” sözleriyle noktaladı.

 

 

Haber-Fotoğraf : Melin DURMAZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir