Marmara İletişim Dergisi’nden Yazı Çağrısı Reviewed by Momizat on . "Mülteciler ve Medya" temalı iki sayının ardından Marmara İletişim Dergisi 26. sayısının temasını "Türkiye'de Habercilik" olarak belirledi. Araştırmacıların, 30 "Mülteciler ve Medya" temalı iki sayının ardından Marmara İletişim Dergisi 26. sayısının temasını "Türkiye'de Habercilik" olarak belirledi. Araştırmacıların, 30 Rating: 0
You Are Here: Home » KAMPÜS » EĞİTİM » Marmara İletişim Dergisi’nden Yazı Çağrısı

Marmara İletişim Dergisi’nden Yazı Çağrısı

Marmara İletişim Dergisi’nden Yazı Çağrısı

“Mülteciler ve Medya” temalı iki sayının ardından Marmara İletişim Dergisi 26. sayısının temasını “Türkiye’de Habercilik” olarak belirledi. Araştırmacıların, 30 Ekim 2016 tarihine kadar temaya ilişkin özgün çalışmalarıyla katkıda bulunmaları bekleniyor.

Türkiye’de haber medyasının iki yüz yıllık tarihsel serüvenine atıfla başlangıcından günümüze ortaya çıkan habercilikte kurumsallaşma, eğitim ve nitelikli üretim-dağıtım süreçlerini ele alması beklenen yeni sayı için çağrı metni yayınlandı. Araştırmacılar bu süreçleri ele alan alt başlıklarda makale ve değerlendirme yazılarıyla konuya ilişkin çalışmalarını Dergipark sistemi üzerinden değerlendirilmek üzere paylaşabilecekler.

 

 

YAZI ÇAĞRISI

“TÜRKİYE’DE HABERCİLİK”

Yazı Teslimi İçin Son Tarih:

30 Ekim 2016

İlk Türkçe gazete olan Vakayi-i Mısriyye’nin 1828 tarihli ilk sayısının Mukaddimesi’nde (Başyazı) “zamanın ruhunu kavrama ve olan biteni hakkı ile bilmeden” bahsedilmektedir (“mizâc-ı vakte vâkıf ve keyfiyet-i hâle ârif olma”). Bu çerçevede gazete, akıl sahiplerinin gönül aynalarını aydınlatan  (nûr-âver-i  mir’ât-ı kulûb-ı uli’l-elbâb), zamanın ruhunu kavrama ve olan biteni hakkı ile bilme noktasında insana yardımcı olacak bir araç olarak konumlandırılmıştır.Osmanlı basını üzerine 1914 yılında ilk akademik çalışmayı yapan  Ahmet Emin Yalman ise, doktora tezinde gazeteciliği iç ve dış zorluklarla zayıflayan bir ülkenin hayatta kalma mücadelesinin bir aracı ve  göstergesi, ilaveten bir düşünce taşıyıcısı olarak tanımlamakta; devrimci hareket, kamuoyunu biçimlendirme, düzelme/iflah olma, demokratik gelişme ve kalkınma kavramları ile ilişkilendirmektedir.Türkiye’de habercilik konusu ele alınırken alandaki ilk metinlerin işaret etmekte olduğu gazete özelinde medyaya yüklenen anlam ve ondan beklentilerin bugün de canlı olduğu rahatlıkla görülebilir.

Medyanın, temel  meşruiyet zemini olan halkın bilgi edinme ve haber alma hakkını yerine getirmesinin başlıca yollarından biri olarak “zamanın ruhunu kavrama ve olan biteni hakkıyla bilme”de  görevini ve sorumluluğunu yerine getirip getirmediği günümüzün en önemli meselelerinden birisidir. Buradan hareketle son iki yüz yıllık tarihsel tecrübe de dikkate alınarak bir sektör olarak Türkiye’de haber medyasının mevcut durumu, Marmara İletişim Dergisi’nin 26. sayısının teması olarak belirlendi.

Türkiye’de haber medyası ve habercilik konusu ele alındığında üç unsur öne çıkmaktadır. Birincisi, habercilik sektörünün kurumsallaşma sorunudur (finans, organizasyon, teknik alt yapı, yetişmiş insan unsuru, hesap verilebilirlik vb.). İkincisi, nitelikli ve donanımlı medya profesyoneli yetiştirmeyi amaçlayan habercilik eğitimi  ve bu konudaki akademik birikimdir. Üçüncüsü ise uluslararası habercilik düzeni içerisinde Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak şekilde nitelikli haber üretimi ve dağıtımı meselesidir. Haberciliği tartışırken medyanın mülkiyet yapısı ve haber üretim koşulları ile gazetecilik pratiği arasındaki ilişki de ayrıca dikkate alınmalıdır.

Bu çerçevede Marmara İletişim Dergisi’nin “Türkiye’de Habercilik” temasıyla çıkacak 26. sayısında makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:

 • Türkiye’de habercilik sektörü ve kurumsallaşma
 • Türkiye’nin medya düzeni ve habercilik
 • Haber alma hakkı, habercilik ve Türk medyası
 • Türkiye’de habercilik eğitimi ve anlayışları: İletişim fakülteleri ve ötesi
 • Haber anlatıları ve yazım gelenekleri bakımından Türk medyası
 • Türkiye’de habercilik literatürü ve meslek pratiği ilişkisi
 • Medya profesyonellerinin devlet, toplum ve birey algıları ve habercilik
 • İktidar odakları açısından Türkiye’de medya ve habercilik
 • Türkiye’de medyanın mülkiyet yapısı ve habercilik
 • Türkiye’nin haber ihtiyacı ve Türk medyası
 • Olağanüstü koşullarda habercilik ve Türk medyası
 • Uluslararası habercilik düzeni içinde Türk medyası
 • Küreselleşme ve habercilik

 

Marmara İletişim Dergisi 26. sayısı için makalelerinizi 30 Ekim 2016 tarihine kadar e-dergi.marmara.edu.tr/maruid  web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

About The Author

Number of Entries : 31

Leave a Comment

Marmara Medya Merkezi; AA, İHA ve Reuters ile haber paylaşımı konusunda işbirliği içerisindedir. Yayınlanan haber ve görseller izinsiz kullanılamaz.

Scroll to top