İletişim Fakültesi’nde Medyada Engellilik Etkinliği Düzenlendi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 22.05.2018 tarihinde Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve Engelsiz Marmara Kulübü’nün katkılarıyla Medyada Engellilik Programı gerçekleştirildi.

Panel ve atölye çalışmasından oluşan program, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal Pek, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Lüleci, TOG Eğitim Danışmanlık Yöneticisi Alper Şentürk, İBB Engelliler Müdürlüğü Psikoloğu Gülsüme Şenocak, İTÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Çağrı Artan ve Gazeteci Nilay Vartar’ın katılımıyla Doç. Dr. Ebru Özgen’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Öncelikle Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal Pek ve ardından İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Lüleci’nin toplumdaki ve medyadaki engelli bireylere karşı tutumlar hakkında konuşmalarını yapmalarıyla etkinlik başladı. Sonrasında Dç. Dr. Ebru Özgen paneli başlattı.

Panel TOG Eğitim Danışmanlık Yöneticisi Alper Şentürk’ün “Engelli Bireylerle Çalışma Yaklaşımı ve İzlenim” başlıklı sunumuyla başladı. Sunumunda Engellilere yaklaşımda yapılan yanlış şeylerden bahseden Şentürk, varsayım yürütmek, adil ortam oluşturmamak, iletişimden kaçmak ve empati kuramamanın engelli bireylere yaklaşımları doğrudan etkilediğini belirtti. Sadece engelsiz bireyler için tasarlanmış hayat şartlarında zaman zaman çalışma alanlarında engelli bireylere ayrı kadro açma zorunluluğu gibi pozitif ayrımcılık uygulamalarının yapılabildiğini vurguladı.

Panel Nilay Vardar’ın sunumuyla devam etti. Medyadaki ve özellikle haberlerdeki dile değinen Nilay Vardar; medyanın engellileri görmezden gelmesi ve haberini yapsa da acıma duygusu uyandırarak izleyicinin ilgisini çekmeye çalışmasına değindi. Çünkü medya engelli bireyleri haber yapsa da çok fazla okuyucu bulamaz. Buna rağmen farkındalık uyandırmayı doğru şekilde başaran ve hak odaklı çalışan aktif derneklerin artması medyaya güç verebilir. Sunumunda medyada çıkan haberlerden de örnekler sunan Nilay Vardar, medyada çıkan engelli haberlerini belli kategorilere ayırabileceğimizi ve engelli bireylere kahraman ve mağdur gibi belli etiketler yapıştırıldığını vurguladı. Üstten bakan bir dille okuyucunun haline şükretmesi sağlanıyor. Engellilere mutsuz olmaları gerektiği önyargısıyla yaklaşılıyor. Bu da onlara acıyan bir toplum yaratıyor.

Panelin devamında ise İBB Engelliler Müdürlüğü Psikoloğu Gülsüme Şenocak engelli bireylerin günlük hayatında insanların yaklaşımlarından dolayı yaşadığı zorluklardan ve maruz kaldığı önyargılardan bahsetti. İTÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Çağrı Artan ise haber dilinin önemini ve eğitim alanının engelli bireyleri kapsaması gerektiğini belirtti. Çağrı Artan’nın konuşmasının ardından Medyada Engellilik paneli sona erdi.

 

Haber: Melin DURMAZ, Zeynep UZMEN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir